Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
MUP.UAP.SA.OA.35 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.36 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆIM REGISTARSKIH TABLICA
MUP.UAP.SA.OA.37 PONIŠTENJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.42 IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
MUP.UAP.SA.OPI.01 IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.02 HITNO IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.03 OGLAŠAVANJE PUTNE ISPRAVE NEVAŽEĆOM I PONIŠTENJE ISTE
MUP.UAP.SA.OPI.04 POTVRDA O POSJEDOVANJU/NEPOSJEDOVANJU PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.05 POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
MUP.UAP.SA.OPI.06 IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MALODOBNOM DJETETU UZ SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA