Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
MUP.UAP.SA.OPKPK.07 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE PREMA ČLANU 10A. ZAKONA
MUP.UAP.SA.OPKPK.08 ODOBRENJE ZA RAD UNUTRAŠNJE ZAŠTITARSKE SLUŽBE
MUP.UAP.SA.OPKPK.09 IZDAVANJE SLUŽBENIH ISKAZNICA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE
MUP.UAP.SA.OPKPK.10 ODOBRENJE ZA ODRŽAVANJE I ORGANIZACIJU JAVNIH MANIFESTACIJA NA VIŠE OPĆINA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukacijuOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01 IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.02 UVJERENJE IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
Ministarstvo unutrašnjih poslova1. Policijska uprava
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.11 ODOBRENJE ZA KRETANJE NAOURUŽANJA I VOJNE OPREME