Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.16

Predmet: ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Ime jednog roditelja


____________________________________________________________________________________________
Datum rođenja


____________________________________________________________________________________________
Mjesto rođenja


____________________________________________________________________________________________
JMB


____________________________________________________________________________________________
Državljanstvo


____________________________________________________________________________________________
Prebivalište-boravište


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Razlog zamjene vozačke dozvole


____________________________________________________________________________________________
Datum polaganja vozakog ispita


____________________________________________________________________________________________
Mjesto polaganja vozačkog ispita


____________________________________________________________________________________________
Oznaka kategorije i podkategorije


____________________________________________________________________________________________
Podatak o posjedovanju vozačke dozvole sa mjestom, brojem i datumom izadavanja, rokom važenja i kategorijom


____________________________________________________________________________________________
Podatak o zabrani upravljanja


____________________________________________________________________________________________
Mjere bezbjednosti i zaštitna mjera

ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Ljekarsko uvjerenje za vozačku dozvolu izdatu sa medicinskim ograničenjem,zamjenu inostrane vozačke dozvole i za lica koja imaju navršenih 65 godina starostiOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Vozačka dozvola Ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Rješenje o poništenju vozačke dozvole, ukoliko je ista izgubljena ili ukradenaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Rješenje o odobrenom boravku (strani državljanin)Ministarstvo sigurnostiOvjerena kopija
Prijevod strane vozačke dozvole od strane ovlaštenih sudskih tumačaOvlašteni sudski tumač/sudOriginal
Važeća strana vozačka dozvolaNadležni organ zemlje koja je izdala vozačku dozvoluOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za zamjenu vozačke dozvole60 KM3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka.Vr.prih.: 722907; budž.org. 709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana10 godina za lica do 65 godina starosti, 3 godine za lica pr