Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.10

Predmet: UVJERENJA O NEPOSJEDOVANJU VOZILA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Prebivalište


____________________________________________________________________________________________
Adresa za dostavu pošte


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Kontakt e-mail


____________________________________________________________________________________________
Svrha


____________________________________________________________________________________________
Broj identifikacionog dokumenta


____________________________________________________________________________________________
Mjesto


____________________________________________________________________________________________
Datum


____________________________________________________________________________________________
Potpis podnosioca zahtjeva

UVJERENJA O NEPOSJEDOVANJU VOZILA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentMUP – Odjeljenje za administracijuNa uvid
Identifikacioni dokument za članove porodičnog domaćinstva (rodni list za maloljetno lice)MUP – Odjeljenje za administraciju /Matični uredNa uvid

Ostale informacije

RokVaženje
Zakonski rok 5 dana.Rok za uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evi