Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.09

Predmet: REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Vrsta zahtjeva: Registriranje vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija


____________________________________________________________________________________________
Vrsta vlasnika (fizičko lice i pravnolice)


____________________________________________________________________________________________
JMB


____________________________________________________________________________________________
Mjesto, općina i adresa


____________________________________________________________________________________________
Podaci o osiguranju vozila


____________________________________________________________________________________________
Osiguravajuće društvo


____________________________________________________________________________________________
Broj police osiguranja


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Identifikacioni podaci vozila


____________________________________________________________________________________________
Vrsta


____________________________________________________________________________________________
Marka


____________________________________________________________________________________________
Tip


____________________________________________________________________________________________
Broj šasije


____________________________________________________________________________________________
Broj motora

REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o vlasništvuOvlašteni distributer / inostrana saobraćajnaOriginal
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o provedenom carinskom postupku (carinska deklaracija)Uprava za indirektno/neizravno oporezivanjeOriginal
Dokaz o diplomatskom statusu-važeća diplomatska, konzularna ili službena iskaznicaMinistarstvo vanjskih poslovaOvjerena kopija
Dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas za vozila na gasni pogonMašinski fakultet, Institut za privredni inžinjering, Insistut za saobraćaj i komunikacije, Centar za motorna vozila i tehnički pregledi koji imaju ovlaštenjeOriginal
Dokaz o izvršenim obavezama (uplata obaveznog osiguranja, uplata za tablice, za potvrdu o vlasništvu, za potvrdu o registraciji, za stiker naljepnicu, za tehnički pregled vozila)Pošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za korištenje registarskih tablica30 KM338-000-22100183-90Vr. prih. 722926, Budz. org. 070999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine
Potvrda o vlasništvu5 KM338-000-22100183-90Vr. prih. 722921, Budz. org. 070999, JRT Trezor Bosne i Hercegovine
Naknada za potvrdu o registraciji vozila5 KM338-000-22100183-90Vr. prih. 722922, Budz. org. 709999, Prim. Javni račun Trezora Bosne i Hercegovine
Naknada za stiker naljepnicu5 KM338-000-22100183-90Vr. prih. 722923, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.1 godina