Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukacijuOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
Šifra obrasca:
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01

Predmet: IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Broj lične karte


____________________________________________________________________________________________
Datum rođenja


____________________________________________________________________________________________
Mjesto rođenja, općina rođenja


____________________________________________________________________________________________
Ime oca i majke i rođeno prezime majke


____________________________________________________________________________________________
Prebivalište( ulica,općina,mjesto,država prebivališta)


____________________________________________________________________________________________
Boravište( ulica,mjesto,općina,država boravišta)


____________________________________________________________________________________________
Svrha

IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika)NotarOriginal
Uplatnica takse ili dokaz o oslobađanju od taksePošta/banka ili nadležna institucijaOriginal
Uvjerenje o državljanstvu za naknadno upisane građaneMatični uredOriginal
Vjenčani list ili rodni list (ako zahtjev podnosi bračni drug ili drugi srodnik)Matični uredNa uvid
Lična karta bračnog druga ili drugog srodnika (ako oni podnose zahtjev)Ministarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Dokaz nadležnog organa o prijavljenim boravcima u Kantonu SarajevoNadležni organOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Taksa za izdavanje uvjerenja o davanju podataka iz kaznene evidencije35 KM3380002210019260Vr.prih.: 722121; prima. Unicredit Banka Depozitni račun Kantona Sarajevo;

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom 5 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 4 dana.