Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.15

Predmet: SMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Razlozi zbog kojih ste zainteresirani za hraniteljstvo


____________________________________________________________________________________________
Da li ste saglasni da Centar pokrene proceduru procjene podobnosti podnosioca zahtjeva i njegove porodice

SMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid( Ili ) primanja po drugom osnovu
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Dokaz o stambenom statusu podnosioca zahtjevaZK ured/nadležna općina-služba za imovinsko-pravne odnoseKopija
Potvrda o visini primanja koja porodica ostvarujePreduzeće/PIOOriginal
Uvjerenje da nisu oduzeta roditeljska pravaNadležni sudOriginal
Uvjerenje da nije oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost roditeljska pravaNadležni sudOriginal
Ljekarski nalaz kojim se utvrdjuje da li neko od članova porodice boluje od zaraznih bolestiZdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ili da podnosilac zahtjeva nije krivično kažnjavanNadležni sud/MUPOriginal
Saglasnost roditelja/starateljaCentar za socijalni radOriginal
Stručno mišljenje o podobnosti porodice za prihvat na smještaj djeteta/odrasle osobeCentar za socijalni radOriginal
Tekući računBankaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje