Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za administraciju Stari Grad
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.33

Predmet: OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O VLASNIŠTVU


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa prebivališta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
E-mail adresa


____________________________________________________________________________________________
Razlog za oglašavanje nevažećom


____________________________________________________________________________________________
Broj registarskih tablica

OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O VLASNIŠTVU

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Potvrda ili izvještaj policije o okolnostima nestanka ili otuđenja potvrde o vlasništvuMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o objavi u službenom glasnikuJavno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list Bosne i HercegovineOriginal
Identifikacioni dokumentMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Dokaz o uplati takseKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od takseNadležni organ iz člana 8 Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na rješenje o oglašavanju nevažećom potvrde o vlasništvu 8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina za izvršenje, a za izvršena trajno