Administrativni postupci

Ministarstvo saobraćajaSektor za saobraćaj u mirovanju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MS.SSM.04
RJEŠENJE O OTVARANJU NOVIH TAKSI ŠTANDOVA
Da se podnosiocu zahtjeva omogući otvaranje i korištenje novog taksi štanda
MS.SSM.05
ODOBRENJE ZA PROLAZ I ZAUSTAVLJANJE VOZILA NA MOTORNI POGON ULICAMA SA ZABRANOM SAOBRAĆAJA U OBA SMJERA
Da se podnosiocu zahtjeva omogući kretanje vozilom ulicom zabranjenom za saobraćaj ili se zaustaviti na mjestu gdje je to zabranjeno
Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MS.SUS.01
IZDAVANJE” AB” ILI “B” LICENCE ZA PRAVNA LICA
Ispunjavanje uslova i izdavanje “AB” Licence prijevoznicima koji su ispunili uslove za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prijevoza ili “B” licence prijevoznicima koji su ispunili uslove za obavljanje javnog vanlinijskog prijevoza
MS.SUS.02
IZDAVANJE „B“ LICENCE ZA FIZIČKA LICA
Izdavanje “B” Licence prijevoznicima koji su ispunili uslove za obavljanje djelatnosti javnog vanlinijskog prijevoza obaveza
MS.SUS.03
IZDAVANJE „D“ LICENCE ZA PRAVNA LICA
Izdavanje “D” Licence prijevoznicima koji su stekli pravo na obavljanje djelatnosti taksi prijevoza.
MS.SUS.04
IZDAVANJE “D” LICENCE ZA FIZIČKA LICA
Izdavanje “D” Licence prijevoznicima koji su stekli pravo na obavljanje djelatnosti taksi prijevoza
MS.SUS.05
ZAMJENA „D“ LICENCE VOZILA
Zamjena “D” Licence zbog zamjene vozila.
MS.SUS.06
IZDAVANJE LICENCE „C“ ZA PRIJEVOZ STVARI ZA FIZIČKA LICA
Utvrđivanje potrebnih uslova za prijevoznike koji obavljaju javni prevoz, a u skladu sa Evropskim direktivama.
MS.SUS.07
IZDAVANJE LICENCE „C“ ZA PRIJEVOZ STVARI ZA PRAVNA LICA
Utvrđivanje potrebnih uslova za prijevoznike koji obavljaju javni prevoz, a u skladu sa Evropskim direktivama
MS.SUS.08
IZDAVANJE OBRASCA ZA ZAMJENU LICENCE „C“ ZA VOZILO
Utvrđivanje potrebnih uslova za prijevoznike koji obavljaju javni prevoz, a u skladu sa Evropskim direktivama
MS.SUS.09
PRESTANAK VAŽENJA LICENCE „C“
Svrha je da se poništi izdati obrazac, zbog promjene vozila , jer nije dopušteno postojanje dva važeća obrasca.
MS.SUS.10
PRENOS TAKSI OZNAKE PO OSNOVU SRODSTVA
Prenos taksi oznake na člana uže porodice koji ispunjava uslove za obavljanje taksi prevoza, odnosno za sticanje oznake.
MS.SUS.11
PRENOS TAKSI OZNAKE PO OSNOVU KUPOVINE
Sticanje prava na jednu taksi oznaku, prenošenjem dvije postojeće taksi oznake.
MS.SUS.12
RJEŠENJE O TEHNIČKO-EXPLOATACIONIM USLOVIMA ZA VOZILA
Kontrola ispravnosti i opremljenoti vozila kojima se obavlja javni prijevoz, kao i bezbjednost saobraćaja.
MS.SUS.13
PRODUŽENJE TAKSI OZNAKE
Kontrola taksi prijevoznika
MS.SUS.14
PRIVREMENA IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA
Obezbjeđenje bezbjednog i neometanog odvijanja saobraćaja u zonama u kojima se izvode radovi, manifestacijama na javnim cestama i drugim zaprekama koje ometaju i ugrožavaju bezbjedan i neometan saobraćaj.
MS.SUS.15
UVJERENJE O POSJEDOVANJU VAŽEĆE TAKSI OZNAKE I LICENCE “D”
Da bi se izvršila registracija taxi vozila.
MS.SUS.16
PRODUŽENJE LICENCE “AB”, “B”, “C”, “D” ZA VOZILO
Ostvarivanje prava na nastavak obavljanja djelatnosti javnog prijevoza sa određenim vozilom..
MS.SUS.17
IZDAVANJE ISKAZNICE ZA VOZAČA MOTORNOG VOZILA
Utvrđivanje potrebnih uslova za prijevoznike koji obavljaju javni prevoz, a u skladu sa Evropskim direktivama
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.KM.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Davanje informacija koji se nalaze u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pomaže podnosiocima zahtjeva u drugim postupcima koji se vode pred nadležnim organima