Administrativni postupci

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OA.36
OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆIM REGISTARSKIH TABLICA
Poništavaju se i proglašavaju nevažećim predmetne registarske tablice kako bi se omogućilo stranci izdavanje novih.
MUP.UAP.SA.OA.37
PONIŠTENJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
Poništaj nepravilnog, pogrešnog, duplog ili višestrukog jedinstvenog matičnog broja. Istim se omogućava dodjela/određivanje ispravnog, tačnog i pravilnog jedinstvenog matičnog broja.
MUP.UAP.SA.OA.38
PONIŠTENJE IDENTIFIKACIJSKOG BROJA
Poništaj identifikacionog broja (ID) stranom državljaninu koji mu je dodijeljen u svrhu izdavanja vozačke dozvole BiH, za vrijeme odobrenog privremenog boravka u BiH. Poništajem ID-a omogućuje se licu koje stekne državljanstvo BiH da mu se dodijeli JMB državljanina BiH, odnosno licu kojem se odobri stalni boravak u BiH da mu dodjeli JMB-a za stranca.
MUP.UAP.SA.OA.39
PONIŠTENJE PREBIVALIŠTA
Poništavanje prebivališta državljana BiH prijavljenog suprotno odredbama člana 8. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH
MUP.UAP.SA.OA.40
IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI
Izdaje se znak pristupačnosti u svrhu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima u prometu da bi takvo vozilo imalo prednost pri parkiranju.
MUP.UAP.SA.OA.41
ZAHTJEV ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BIH I FBIH NA OSNOVU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU BIH I SRBIJE
Prijem u državljanstvo BiH i FBiH
MUP.UAP.SA.OA.42
IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE
Ostvarivanje prava na upravljanje vozilima u saobraćaju na putevima.
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor putnih isprava
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OPI.01
IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
Izdavanje putne isprave i omogućavanje građanima slobode kretanja
MUP.UAP.SA.OPI.02
HITNO IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
Izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog (liječenje, smrtni slučaj, lični zahtjev).
MUP.UAP.SA.OPI.03
OGLAŠAVANJE PUTNE ISPRAVE NEVAŽEĆOM I PONIŠTENJE ISTE
Oglašavanje nevažećom putne isprave i omogućavanje građanima podnošenje novog zahtjeva
MUP.UAP.SA.OPI.04
POTVRDA O POSJEDOVANJU/NEPOSJEDOVANJU PUTNE ISPRAVE
Ostvarivanje određenih prava građana
MUP.UAP.SA.OPI.05
POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
MUP.UAP.SA.OPI.06
IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MALODOBNOM DJETETU UZ SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA
Odobravanje izdavanja putne isprave malodobnom licu bez saglasnosti jednog roditelja
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OPKPK.01
ODOBRENJA ZA POHAĐANJE OBUKE RADI STICANJA CERTIFIKATA
Izdavanje odobrenja za pohađanje obuke radi sticanja certifikata za obavljanje fizičke i tehničke zaštite i odgovornog lica.
MUP.UAP.SA.OPKPK.02
STICANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA LICA IZ ČLANA 27. STAV 1. I 47. STAV 1. ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za lica sa područja Republike Srpske koja imaju stano boravište na posručju Federacijie BiH.
MUP.UAP.SA.OPKPK.03
ODOBRENJE ZA RAD AGENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE (PODNOSILAC PRAVNO LICE)
Ostvarivanje prava na rad agencija i unutrašnjih službi zaštite.
MUP.UAP.SA.OPKPK.04
ODOBRENJE ZA RAD AGENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE (PODNOSILAC FIZIČKO LICE)
stvarivanje prava na rad agencije za zaštitu ljudi i imovine.
MUP.UAP.SA.OPKPK.05
SAGLASNOSTI ZA AKT O ORGANIZIRANJU UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZAŠTITE I ODOBRENJA ZA RAD UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE
Davanje saglasnosti za akt o organiziranju unutrašnje službe zaštite i odobrenja za rad unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine
MUP.UAP.SA.OPKPK.06
ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA FIZIČKE ILI TEHNIČKE ZAŠTITE U PODRUŽNICAMA
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite u podružnicama.
MUP.UAP.SA.OPKPK.07
ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE PREMA ČLANU 10A. ZAKONA
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova tehničke zaštite prema članu 10a. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.