Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Ministarstvo privredeSektor za industriju i energetiku
Šifra obrasca:
MP.SIE.07

Predmet: KONAČNA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA


____________________________________________________________________________________________
Naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Sjedište


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

KONAČNA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz o ispravnosti otkopne metode, tehnologije i postrojenjaPodnosilac zahtjevaOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Privremena dozvola za izvođenje rudarskih poslovaMinistarstvo privrede Kantona SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 15 dana. Zakonski rok za rješavanje 30 danaVezano za dozvolu za rad po rudarskom projektu