Administrativni postupci

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OPKPK.09
IZDAVANJE SLUŽBENIH ISKAZNICA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova i zadataka u skladu sa važećom propsisima, za lica koja obavljaju poslove zaštite.
MUP.UAP.SA.OPKPK.10
ODOBRENJE ZA ODRŽAVANJE I ORGANIZACIJU JAVNIH MANIFESTACIJA NA VIŠE OPĆINA KANTONA SARAJEVO
Odobrenje za održavanje javnih manifestacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UP.SPKLPE.OAP.08
POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po izrečenim novčanim kaznama – prekršajnim nalozima.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.03
ODOBRENJE ZA NABAVKU VATRENOG ORUŽJA
Utvrđivanje opravdanosti i podobnosti podnosioca zahtjeva za nabavljanje vatrenog oružja.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.04
ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE MUNICIJE
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za nabavljanje municije.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.05
IZDAVANJE ORUŽNOG LISTA I ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za izdavanje oružnog lista i odobrenja za držanje oružja.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.06
ODOBRENJA ZA NABAVKU I PRIJEVOZ EKSPLOZIVNIH MATERIJA
Utvrđivanje opravdanosti podnosioca zahtjeva za nabavku i prijevoz eksplozivnih materija.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.07
UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA
Izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.09
ZABRANA ODRŽAVANJA JAVNOG SKUPA
Zakonito postupanje organizatora javnog skupa radi sigurnosna situacija-zabrana održavanja javnog skupa.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.10
IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE BAKLJADE, VATROMETA I SL.
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za izdavanje odobrenja za izvođenje bakljade, vatrometa i slične priredbe, radi zaštite javne sigurnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukacijuOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01
IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI
Izdavanje uvjerenja radi uređenja statusnih pitanja i ostvarivanja i zaštite prava građana.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.02
UVJERENJE IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
Izdavanje uvjerenja za ostvarenje statusnih pitanja i prava građana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova1. Policijska uprava
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.11
ODOBRENJE ZA KRETANJE NAOURUŽANJA I VOJNE OPREME
Ispunjavanje uslova za kretanje naoružanja i vojne opreme.
Ministarstvo zdravstvaSektor za pravne i finansijsko-ekonomske posloveOdjeljenje za pravne poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MZ.OPP.01
ODOBRENJE ZA RAD APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad apoteke zdravstvene ustanove.
MZ.OPP.02
ODOBRENJE ZA RAD APOTEKE U PRIVATNOJ PRAKSI/OGRANKA APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Utvrditi ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad apoteke u privatnoj praksi.
MZ.OPP.03
ODOBRENJE ZA RAD SPECIJALIZIRANE TRGOVINE ZA PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA NA MALO
Utvrđivanje ispunjenost propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo i izdavanje rjesenja kojim se odobrava rad
MZ.OPP.05
Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana
Utvrđivanje ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i opreme, radi izdavanja odobrenja za rad zdravstvene ustanove.
Ministarstvo zdravstvaSektor za pravne i finansijsko-ekonomske poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MZ.OPP.04
POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA STEČENOM SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM
Sticanje prava na samostalan rad zdravstvenog radnika sa stečenom srednjom stručnom spremom.
MZ.OPP.06
OBAVLJANJE METODA I POSTUPAKA ALTERNATIVNE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/PRIVATNOJ PRAKSI
Utvrditi ispunjenost propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine
MZ.OPP.07
ODOBRENJE ZA RAD OGRANKA APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Utvrditi ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad ogranka apoteke