DODJELJIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.26
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Određivanje jedinstvenog matičnog broja novorođenoj djeci i licima kojima nije ranije dodijeljen jedinstveni matični broj..
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o jedinstvenom matičnom broju Bosne i Hercegovine, član 3. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13, 84/15; ); Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja građana, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja građana u matične knjige, član 2. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/02, 2/09;)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Djevojačko prezime
Ime i prezime jednog roditelja
Spol
Datum rođenja
Država rođenja
Općina rođenja
Mjesto rođenja
Mjesto upisa u matičnu knjigu rođenih
Mjesto prebivališta – boravišta
Općina prebivališta – boravišta
Adresa
Entitet
Kanton
Državljanstvo
Promjena imena
Svi prethodni JMB
Promjena spola

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Obavještenje o rođenju djeteta radi određivanja jedinstvenog matičnog brojaNadležni općinski organ nadležan za poslove vođenja matičnih knjigaOriginal
Izvod iz matične knjige rođenihNadležni općinski organ nadležan za poslove vođenja matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige državljanaNadležni općinski organ nadležan za poslove vođenja matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Javna isprava kojom se dokazuje identitetMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 1 dan.Trajno