Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za informatizaciju obrazovanja i nauke
MONM.SION.01 INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU (EMIS)
MONM.SION.02 DAVANJE MIŠLJENJA O PROJEKTU IZ OBLASTI OBRAZOVANJA
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade
MONM.SM.01 Pristup informacijama
MONM.SVON.04 INSTITUCIONALNA AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I AKREDITECIJA STUDENTSKIH POGRAMA
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor plana analize i statistike
MONM.SPAS.01 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA
MONM.SPAS.02 POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA