ODOBRENJE KORIŠTENJE NAZIVA “KANTON SARAJEVO”U NAZIVU UDRUŽENJA (ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST)

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.12
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alija Grabovicastručni savjetnik033/562-276alija.grabovica@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zaštita naziva “Kanton Sarajevo”, te ostvarivanje prava na unošenja istog u naziv udruženja/fondacija koje se bave djelatnostima iz oblasti obrazovanja, nauke i mladih.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH, član 10., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH,” broj: 2/98 i 48/99.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv udruženja/fondacije
Adresa udruženja/fondacije
Telefon udruženja/fondacije
Broj Rješenja o registraciji i datum upisa u registar pravnih lica (ukoliko se radi o udruženju/fondaciji koja je okončala postupak registracije);
Informacije o djelatnosti udruženja/fondacije, sa naznakom oblasti u koju spada djelatnost udruženja;
Osnovni podaci o osnivačima udruženja/fondacije – ime i prezime osnivača, odnosno naziv pravnih lica (ukoliko se radi o pravnim licima kao osnivačima);
Adrese osnivača;
Podaci o kontakt osobama (licima ovlaštenim za zastupanje udruženja/fondacije);
E-mail adresa udruženja/fondacije

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Statut udruženja/fondacijeUdruženje ili fondacijaKopija
Rješenje o upisu u Registar (ukoliko se radi o udruženju/fondaciji koja je okončala postupak registracije)Ministarstvo pravde i uprave Kantona SarajevoKopija
Osnivački akt udruženja/fondacijeUdruženje/fondacijaKopija
Odluku o imenovanju lica koje će obaviti poslove upisa u registar udruženja/fondacija (lice ovlašteno za zastupanje)Udruženje/fondacijaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje 15 dana.Trajno
Obrazac: