Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
MPUGZO.SPU.01 URBANISTIČKA SAGLASNOST
MPUGZO.SPU.02 ODOBRENJA ZA PRIPREMNE RADOVE
MPUGZO.SPU.03 ODOBRENJE ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.04 PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.05 IZMJENA I/ILI DOPUNA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
MPUGZO.SPU.06 IZMJENA I/ILI DOPUNA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.07 OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE IZGRADNJE SKLONIŠTA
MPUGZO.SPU.08 UPOTREBNA DOZVOLA
MPUGZO.SURPNSO.01 RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
MPUGZO.SURPNSO.02 PRODUŽENJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
MPUGZO.SURPNSO.03 SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
MPUGZO.SURPNSO.04 JAVNI POZIV ZA LISTU KADIDATA KOJI MOGU OBAVLJATI POSLOVE PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
MPUGZO.SURPNSO.05 POTVRDA O ISPRAVNOSTI POSTUPKA (MIŠLJENJE MINISTARSTVA DA LI JE ODLUKA ETAŽNIH VLASNIKA O PROMJENI UPRAVITELJA, DONEŠENA U SKLADU SA ZAKONOM)
MPUGZO.SURPNSO.06 TESTIRANJE IZABRANIH PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
MPUGZO.SZO.01 OKOLINSKA DOZVOLA
MPUGZO.SZO.02 REIZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE
MPUGZO.SZO.03 ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE EMISIJA
MPUGZO.SZO.04 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.05 PRODUŽENJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.06 POTVRDA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE IZDAVANJA/POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.USP.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
MPUGZO.USP.02 POVRAT STANA U POSJED
MPUGZO.USP.03 UVODJENJE U POSJED STANA
MPUGZO.USP.04 DONOŠENJE RJEŠENJA PO ČLANU 28. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA
MPUGZO.USP.05 ISELJENJE BESPRAVNOG KORISNIKA
MPUGZO.USP.06 UTVRĐIVANJE VISINE STANARINE
MPUGZO.USP.07 PROŠIRENJE NA SUSTANARSKI DIO STANA
MPUGZO.USP.08 VRAĆANJE STANA NA RASPOLAGANJE
MPUGZO.USP.09 OBNAVLJANJE UGOVORA O KORIŠTENJU STANA
MPUGZO.USP.10 OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA KOJIM JE STAN PROGLAŠEN NAPUŠTENIM
MPUGZO.USP.11 UVOĐENJE U POSJED STANA PO PRESTANKU STANARSKOG PRAVA (NA ZAHTJEV VLASNIKA STANA, KADA JE STAN U SVOJINI GRADJANA)
MPUGZO.USP.12 UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
MPUGZO.USP.13 ISELJENJE IZ VOJNIH STANOVA NA ZAHTJEV SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBIH (STANOVA U VLASNIŠTVU BIVŠEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE)