Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKANTONALNI STAMBENI FOND
KSF.01 IZDAVANJE PS OBRASCA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSektor za prostorno uređenje
MPUGZO.SPU.01 URBANISTIČKA SAGLASNOST
MPUGZO.SPU.02 ODOBRENJA ZA PRIPREMNE RADOVE
MPUGZO.SPU.03 ODOBRENJE ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.04 PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.05 IZMJENA I/ILI DOPUNA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
MPUGZO.SPU.06 IZMJENA I/ILI DOPUNA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.07 OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE IZGRADNJE SKLONIŠTA
MPUGZO.SPU.08 UPOTREBNA DOZVOLA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSektor za zaštitu okoliša
MPUGZO.SZO.01 OKOLINSKA DOZVOLA
MPUGZO.SZO.02 REIZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE
MPUGZO.SZO.03 ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE EMISIJA
MPUGZO.SZO.04 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.05 PRODUŽENJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.06 POTVRDA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE IZDAVANJA/POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM