POTVRDA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE IZDAVANJA/POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SZO.06
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sanija Kapetanovićstručni savjetnik za pripremu propisa i upravno postupanje033 562-148sanija.kapetanovic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Oslobađanje od obaveze izdavanja dozvola za upravljanje otpadom za aktivnosti male privrede – izdavanje potvrde koju vršitelj aktivnosti može koristiti u svrhe registriranja djelatnosti kod drugih nadležnih institucija.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravljanju otpadom, član 13. stav 4. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 33/03 i 72/09); Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, član 8. (“Službene novine Federacije BiH” br. 9/05).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Izvod iz Registra privrednih subjekataNadlažni sudKopija(kao i informacije o vrsti ograde oko lokacije pogona i načinu kontrole pristupa minimalno informacija o opremi, uređajima i vozilima koji stalno ili po potrebi stoje na raspolaganju, veličini raspoloživog prostora za obavljanje djelatnosti)
Pismeno obavještenje vršitelja aktivnosti kojim obavještava kantonalno ministarstvo o: 1) vrsti/vrstama aktivnosti, 2) vrstama i količinama otpadnog materijala s kojim se radi ili s kojim će se raditi , 3) lokaciji i/ili rutama obavljanja aktivnostiVršitelj aktivnosti/podnosilac zahtjevaOriginal(kao i informacije o vrsti ograde oko lokacije pogona i načinu kontrole pristupa minimalno informacija o opremi, uređajima i vozilima koji stalno ili po potrebi stoje na raspolaganju, veličini raspoloživog prostora za obavljanje djelatnosti)
Pismeno obavještenje vršitelja aktivnosti kojim obavještava kantonalno ministarstvo o postojećoj ili predviđenoj infrastrukturiVršitelj aktivnosti/podnosilac zahtjevaOriginal(kao i informacije o vrsti ograde oko lokacije pogona i načinu kontrole pristupa minimalno informacija o opremi, uređajima i vozilima koji stalno ili po potrebi stoje na raspolaganju, veličini raspoloživog prostora za obavljanje djelatnosti)
Pismeno obavještenje vršitelja aktivnosti kojim obavještava kantonalno ministarstvo o bilo kakvim nezgodama (akcidentnim/incidentnim situacijama) koje se u toku obavljanja aktivnosti dese na lokaciji ili ruti obavljanja aktivnosti.Vršitelj aktivnosti/podnosilac zahtjevaOriginal
Pismeno obavještenje vršitelja aktivnosti kojim obavještava kantonalno ministarstvo o trenutnom ili mogućem utjecaju na okolišVršitelj aktivnosti/podnosilac zahtjevaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana5 godina
Obrazac: