Ministarstvo privrede

Ministarstvo privredeDirekcija za turizam
MP.DT.01 IZDAVANJE ISKAZNICE ZA TURISTIČKOG VODIČA
Ministarstvo privrede
MP.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo privredeSektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse
MP.SIE.06 PRIVREMENA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA
MP.SIE.09 RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU KOLIČINA I KVALITETA MINERALNE SIROVINE
MP.STU.01 OVJERA TRGOVAČKIH KNJIGA
Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
MP.SPVŠ.01 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA, SADNOG MATERIJALA, PRESADNICA I MICELIJA JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
MP.SPVŠ.02 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA
MP.SPVŠ.03 PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE
MP.SPVŠ.04 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE I SIROVINE, MJEŠAONICE I OBJEKTE ZA USKLADIŠTENJE
MP.SPVŠ.05 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA U POGLEDU LOKACIJE OBJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 18. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.06 OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR
MP.SPVŠ.07 OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFENKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
MP.SPVŠ.08 OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE
MP.SPVŠ.09 REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
MP.SPVŠ.10 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENA SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SAJMOVA, AUKCIJA, SMOTRI, IZLOŽBI, SPORTSKIH NATJECANJA, TRGOVINE I DRUGIH MANIFESTACIJA SA ŽIVOTINJAMA
MP.SPVŠ.11 RJEŠENJE O REGISTRACIJI FARME
MP.SPVŠ.12 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE TRGOVINE, KONZERVIRANJA, OBRADE, PRERADE I SKLADIŠTENJA KOŽE I KRZNA
MP.SPVŠ.13 IZRADA VETERINARSKIH OZNAKA
MP.SPVŠ.14 OSNIVANJE CENTRA ZA PAKOVANJE JAJA
MP.SPVŠ.15 OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR
MP.SPVŠ.16 RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.17 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ
MP.SPVŠ.18 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.19 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.20 KRČENJE ŠUME-PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
MP.SPVŠ.21 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.22 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.23 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.24 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA, DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.25 SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN GOSPODARENJA LOVIŠTEM
MP.SPVŠ.26 SAGLASNOST NA LOVNO GOSPODARSKU OSNOVU
MP.SPVŠ.27 NAKNADA ŠTETE OD MEDVJEDA
MP.SPVŠ.28 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE RADOVA U ŠUMARSTVU
MP.SPVŠ.29 SAGLASNOST NA ŠUMSKO PRIVREDNU OSNOVU
MP.SPVŠ.30 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH RADOVA U PRIVATNIM ŠUMAMA
MP.SPVŠ.31 SAGLASNOST ZA UPOTREBU PODATAKA/DOKUMENATA IZRAĐENIH I PRIPREMLJENIH TOKOM IZRADE ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE ZA DRŽAVNE I PRIVATNE ŠUME
MP.SPVŠ.32 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – BILJNA PROIZVODNJA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)
MP.SPVŠ.33 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – MODEL KAPITALNIH ULAGANJA
MP.SPVŠ.34 OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – ANIMALNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.35 OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – BILJNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.36 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – ANIMALNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.37 PROMJENA VETERINARSKOG KONTROLNOG BROJA
MP.SPVŠ.38 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
MP.SPVŠ.39 UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
MP.SPVŠ.40 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA
MP.SPVŠ.41 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA MICELIJA, JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
MP.SPVŠ.42 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA PRESADNICA
MP.SPVŠ.43 PRETHODNA VODNA SAGLASNOST
MP.SPVŠ.44 VODNA SAGLASNOST
MP.SPVŠ.45 VODNA DOZVOLA
MP.SPVŠ.46 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ -GLJIVARSKA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.47 OSNIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ ORGANSKA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)
Ministarstvo privredeUprava za šumarstvo
MP.UŠ.01 ODOBRENJE ZA DOZNAKU SJEČE I OTPREMU DRVNE MASE