DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA RUDARSKOM PROJEKTU

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.04
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dobijanje dozvole za izvođenje radova prema rudarskom projektu uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o rudarstvu, član 37. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/12);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Ugovor o koncesijiVlada Kantona SarajevoKopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Revidovan rudarski projekatPrivredno društvo koje je ovlašteno za izradu rudarskih projekataOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o ispunjavanju uslova za izvođenje rudarskih radovaKantonalna uprava za inspekcijske posloveOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Dozvola za eksploataciju određene mineralne sirovineMinistarstvo privrede Kantona SarajevoOvjerena kopija
Okolinska dozvolaNadležno kantonalno ili federalno ministarstvoKopija
Urbanistička saglasnostNadležno kantonalno ili federalno ministarstvo ili općinski organKopija
Dokaz o pravu korištenja ili pravu služnosti za zemljište određeno za eksploatacijuNadležno općinski organ/vlasnik zemljištaKopija
Izvještaj revidenta o reviziji projektaPrivredno društvo koje je ovlašteno za izradu rudarskih projekataOvjerena kopija
Vodna suglasnostAgencija za vode slivnog područja rijeke Save ili Ministarstvo privrede Kantona SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 15 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Rješenje se donosi na rok koji na koji je zaključen ugovor o
Obrazac: