SAGLASNOST NA ŠUMSKO PRIVREDNU OSNOVU

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.29
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal StarogorčićPomoćnik ministra033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Ednar IdrizŠef odjeljenja za pravne poslove033 562 188ednar.idriz@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je da se utvrdi da li šumsko privredna osnova sadržava sve elemente koji su definisani Zakonom i Pravilnikom o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziji šumsko privrednih osnova, te da li je izrađena na principu trajnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o šumama Kantona Sarajevo, član 9. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 5/13);Pravilnik o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziji šumsko privrednih osnova, član 67. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/14);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta
Kontakt telefon-fax

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Mišljenje OpćineOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Izvještaj o nadzoru prikupljanja podatakaPravno lice koje je vršilo nadzorOriginal ili ovjerena kopija
Šumsko privredna osnovaKantonalna uprava za šumarstvoOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksitaksi Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.
Komentar: 
Obrazac se podnosi pismeno – u slobodnoj formi.
Obrazac: