SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.38
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ljubica Livaja Mitrović i Mušan VatrićŠef Odjeljenja za poljoprivredu - Stručni savjetnik za biljnu proizvodnju i poljoprivredno zemljište033 562 141 i 033 562 282ljubica.livaja@mp.ks.ba i musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar radi obavljanja djelatnosti, ostvarenja i zaštite pripadajućih prava.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, član 1. (“Službene novine FBiH” broj: 55/01); Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala., član 23., 24.,25.,26.,27. i 28. (“Službene novine FBiH” broj:5/03); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja i preduzeća koje se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije, član 1. (“Službeni list SFRJ” broj: 33/91);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarRegistar Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu, odnosno o dokaz o korištenju skladišta za smještaj natauralnog sjemena i skladišta za doradu sjemenaZK ured općinskog suda ili ugovor o korištenjuOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju opreme -ugovor o kupoprodajiPodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta o stručnoj spremi zaposlenikaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da ima ovlašteni laboratorij ili ugovor sa ovlaštenim laboratorijomPodnosilac zahtjeva/ovlašteni laboratorijOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: