OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFENKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.07
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović AladinŠef odjeljenja za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 282aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Potvrđivanje postupka utvrđivanja uslova u veterinarskim stanicama za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa članom 82. stav 3. i 92. stav Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00), članovima 4. Pravilnika o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i radiološke dokumentacije, ("Službene novine F BiH", broj 42/01 i 22/04).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, član 2. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 92. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije, član 4. (“Službene novine FBiH”, broj: 42/01);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv veterinarske organizacije
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Tlocrt objektaProjektantska kućaKopija
Građevinska dozvolaNadležna općinska služba za urbanizamKopija
Ugovor o korištenju objekta ako objekat nije u vlasništvuPodnosilac zahtjeva /vlasnikKopija
Specifikacija opremePodnosilac zahtjevaKopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Eventualno predvidjeti mogućnost produženje roka do najviše 30 dana, ako se radi o naročito složenom predmetu, uz obavezu obavještenja Šefa sektora o razlozima produženja. Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobađena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01, 22/02, 10/05, 26/08, 23/16 ,uz obavezno prilaganju dokaza o oslobađanju od plaćanja istih.
Obrazac: