ODOBRENJE ZA USTUPANJE REZULTATA IZVEDENIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA MINERALNE SIROVINE

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.10
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti da se rješenje o potvrđivanju količina i kvaliteta mineralne sirovine za geološka istraživanja može prenijeti na drugo privredno društvo za slučaj da je to u interesu privrednih društava i Kantona Sarajevo.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o geološkim istraživanjima, član 39. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/12);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Ugovor o međusobnom ustupanju rezultata između privrednih društavaUgovorne strane – privredno društvoOvjerena kopija
Odobrenje nadležnog organa za bavljenje registrovanom djelatnošćuKantonalna uprava za inspekcijske posloveOvjerena kopija
Dokaz o upisu u registar društavaOpćinski sud u SarajevuOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 15 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.
Obrazac: