DOZVOLA ZA POTPUNU I TRAJNU OBUSTAVU EKSPLOATACIJE MINERALNE SIROVINE

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.03
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za dobijanje dozvole za potpunu i trajnu obustavu eksploatacije mineralne sirovine u skladu sa zakonom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o rudarstvu, član 36. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/12);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Ugovor o koncesijiVlada Kantona SarajevoOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Revidovan rudarski projekatPrivredno društvo ovlašteno za izradu rudarskih projekataOvjerena kopijaUkoliko su urbanistička saglasnost i okolinska dozvola ranije podnešeni, u vezanim postupcima, organu nadležnom za vođenje postupka- citiranu dokumentaciju podnositi u formi kopije.
Obrazloženje potpune i trajne obustave eksploatacijePodnosilac zahtjevaOvjerena kopijaUkoliko su urbanistička saglasnost i okolinska dozvola ranije podnešeni, u vezanim postupcima, organu nadležnom za vođenje postupka- citiranu dokumentaciju podnositi u formi kopije.
Odluka privrednog društva o potpunoj i trajnoj obustavi eksploatacijePodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Okolinska dozvolaNadležno kantonalno ili federalno ministarstvoOvjerena kopija
Urbanistička saglasnost Nadležno kantonalno ili federalno ministarstvo ili općinski organOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled i dopunu zahtjeva 15 dana. Zakonski rok za rješavanje 30 dana.
Obrazac: