OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – BILJNA PROIZVODNJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.35
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mušan Vatrićšef odjeljenja033 762 750musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na federalnu novčanu podršku – biljna proizvodnja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o novčanim podrškama i ruralnom razvoju, član 10. (“Službene novine FBiH” br. 42/10); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, 3., 4. i 12.-25. (“Službene novine FBiH”, broj: 60/14 i 75/14); Odluka o usvajanju programa utroška sredstav sa kriterijima raspodjele sredstava”subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu”utvrđenih proračunom federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, I (“Službene novine FBiH”, broj: 54/15);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime za fizičko lice – Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta – prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lista korištenjaOpćinaOriginal ili ovjerena kopijaIz tekuće godine-prilaganje dokumenta zbog utvrdjivanja činjenice da je podnosilac obnovio status.
Zemjišno-knjižni izvadak ili Posjedovni listOpćinski sud/nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Kopija katastarkog planaNadležna općinska služba-katastarOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o korištenju zemljištaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
TaksaKanton SarajevoOriginal
Dokaz o nabavci repromaterijalaProdavacOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o nabavci deklarisanog sjemenaProdavacOriginal ili ovjerena kopija
Otkupni blokoviOtkupljivačOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o upisu u registar gazdinstva i registar klijenataOpćina/notarKopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaZakonski rok rješavanja 60 dana.3 godine
Obrazac: