OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – BILJNA PROIZVODNJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.35
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Elzedin Cerovićšef odjeljenja033 279 269 i 033 279 225elzedin.cerovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na federalnu novčani podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99 i 61/22); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo, član 11. ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj: 1/12 i 15/13); Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, članovi 7. i 25.-30. ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/13, 39/14, 20/17, 22/19, 9/22 i 14/23); odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za tekuću godinu.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime za fizičko lice – Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta – prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lista korištenjaOpćinaOriginal ili ovjerena kopijaIz tekuće godine-prilaganje dokumenta zbog utvrdjivanja činjenice da je podnosilac obnovio status.
Zemjišno-knjižni izvadak ili Posjedovni listOpćinski sud/nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Kopija katastarkog planaNadležna općinska služba-katastarOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o korištenju zemljištaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
TaksaKanton SarajevoOriginal
Dokaz o nabavci repromaterijalaProdavacOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o nabavci deklarisanog sjemenaProdavacOriginal ili ovjerena kopija
Otkupni blokoviOtkupljivačOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o upisu u registar gazdinstva i registar klijenataOpćina/notarKopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaZakonski rok rješavanja 60 dana.3 godine
Obrazac: