DODJELA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I RAZVOJ STARIH I TRADICIONALNIH ZANATA – OBRTA

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.14
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Očuvanje i poticaj razvoja tradicionalnih i starih zanata.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima , član 8. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 42/11); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata, član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 66/09, 38/10 i 16/12); Ure dba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta, član 1. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/10 i 29/11);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime obrtnika
Adresa stanovanja
Telefon – mobilni telefon
Naziv obrta -firma
Identifikacijski broj (ID) objekta
Djelatnost – naziv zanimanja
Broj transakcijskog računa banke
Općina obrta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o obrtuNadležna općinska službaOvjerena kopija
Dokaz o stručnoj osposobljenosti ukoliko se djelatnost obavlja u periodu kraćem od pet godinaObrazovne institucije – srednje školeOvjerena kopija
Uvjerenje izdato od općinskog organa da se obrt obavlja bez prekida kao osnovno zanimanjeNadležna općinska službaOvjerena kopija
Obavještenje o evidenciji mjesta prebivalištaCIPSOvjerena kopija
Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostoraZemljišnoknjižni ured Općinskog suda ili ugovorne straneOvjerena kopija
Ugovor o otvorenom računu kod banke, koji se vodi na radnju obrtnikaBankaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poreznoj registraciji obrtničke radnje (ID broj)Porezna upravaKopija
Obavještenje službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema KD 2010StatistikaKopija
Izjava obrtnika zanatlije da se djelatnost obavlja pretežno ručnim radom na tradicionalan način i da na taj način stvara finalni proizvod, odnosno pruža uslugu.Općina/notarOvjerene kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokVaženje
30 danaJednokratno
Obrazac: