PRIVREMENA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA

Ministarstvo privredeSektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse
Šifra postupka: 
MP.SIE.06
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dobijanje privremene dozvole za izvođenje rudarskih radova uz ptethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o rudarstvu, član 38. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/12)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Revidovani rudarski projektPrivredno društvo ovlašteno za izradu i reviziju rudarskih projekataOvjerena kopija
Izvještaj revidenta o reviziji projektaPrivredno društvo ovlašteno za izradu rudarskih projekataOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 15 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Najduže 2 godine
Obrazac: