OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – BILJNA PROIZVODNJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.32
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mušan Vatrićšef odjeljenja033 762 750musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – biljna proizvodnja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo, član 11. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/12 i 15/13); Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčane podsticaje , članovi 7. i 25.-30. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 21/13 i 39/14); Odluka o iznosima novčanih podsticaja,minimalnim uslovima za početak proizvodnje,minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2015.god., II (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 22/15);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime za fizičko lice – Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta – prebivališta
Općina
ID ili PDV – JMBG
Kontakt telefon
Lokalitet i općina proizvodnje
Navesti vrstu podsticaja za koju se podnosi zahtjev
Koji put se podnosi zahtjev
Koje godine je prethodno podnešen (ako je)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o upisu u registar gazdinstava i klijenataOpćinaKopija
Prijava prebivalištaCIPSOriginal ili ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni listZK ured Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu sa ZK izvadkom (ukoliko je u pitanju zakup)Podnosilac zahtjeva/ugovorne straneOriginal ili ovjerena kopija
Katastarski plan parceleNadležna općinska služba- katastarOvjerena kopija
Transakcijski računBankaKopija
Rješenje o djelatnostiSudski registar ili nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o izmirenim poreskim obavezama, a novoregistrovano pravo i fizičko lice potvrda sa stanjem izmirenih poreskih obaveza ne starija od 3 mjesecaPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
TaksaKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaZakonski rok rješavanja predmeta 60 dana.Jednokratno