OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – BILJNA PROIZVODNJA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.32
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Elzedin Cerovićšef odjeljenja033 279 269 i 033 279 225elzedin.cerovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99 i 61/22); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo, član 11. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/12 i 15/13); Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčane podsticaje , članovi 7. i 25.-30. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 21/13 i 39/14, 20/17, 22/19, 9/22 i 14/23); Odluka o iznosima novčanih podsticaja,minimalnim uslovima za početak proizvodnje,minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za tekuću godinu.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime za fizičko lice – Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta – prebivališta
Općina
ID ili PDV – JMBG
Kontakt telefon
Lokalitet i općina proizvodnje
Navesti vrstu podsticaja za koju se podnosi zahtjev
Koji put se podnosi zahtjev
Koje godine je prethodno podnešen (ako je)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
potvrda o upisu u registar gazdinstva i klijenata (RPG)OpćinaOrginal ili ovjerena kopija
Aktuelni izvod iz sudskog registra/rješenje o djelatnostiSudski registar ili nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
potvrda o izmirenim poreskim obavezama, a novoregistrovano pravno i fizičko lice potvrda o stanjem izmirenih poreskih obaveza ne starije od 3 mjesecaPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni listZK ured Općinskog suda, katastarsko knjižni ured nadležne općineOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu sa ZK izvatkom (u koliko je u pitanju zakup)Podnosilac zahtjeva/ugovorne straneOrginal ili ovjerena kopija
Katastarski plan parceleNadležna općinska služba - katastarOrginal ili ovjerena kopija
Transkakcijski računBankaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaZakonski rok rješavanja predmeta 60 dana.Jednokratno