KONAČNA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.07
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dobijanje konačne dozvole za izvođenje rudarskih radova uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o rudarstvu, član 39. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/12)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz o ispravnosti otkopne metode, tehnologije i postrojenjaPodnosilac zahtjevaOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Privremena dozvola za izvođenje rudarskih poslovaMinistarstvo privrede Kantona SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 15 dana. Zakonski rok za rješavanje 30 danaVezano za dozvolu za rad po rudarskom projektu
Obrazac: