DOZVOLA ZA UPOTREBU RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA I INSTALACIJA – UPOTREBNA DOZVOLA

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.05
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti da se privrednim društvima omogući dobijanje dozvole za upotrebu rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija – upotrebna dozvola uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o rudarstvu, član 41. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/12); Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama, članovi 1.-3. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 50/15);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o registraciji djelatnostiOpćinski sud u SarajevuOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Spisak kadrova sa odgovarajućim uslovima u pogledu stručne spreme, radnog iskustva i položenog stručnog ispitaPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Spisak tehničke opremePodnosioc zahtjevaOvjerena kopija
Spisak opreme i instrumenata koji podliježu umjeravanju, kao i dokaze da je umjeravanje izvršenoMinistarstvo privrede KSOvjerena kopija
Spisak laboratorija i radnog prostora potrebnog za poslove navedene u zahtjevuNadležno kantonalno ili federalno ministarstvoOvjerena kopija
Izvod iz općih akata privrednog društva kojima se regulišu poslovi vršenja periodičnih pregleda oruđa za radNadležno kantonalno ili federalno ministarstvoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 15 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Vrijedi koliko i odobrenje za rad po rudarskom projektu.
Obrazac: