SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE RADOVA U ŠUMARSTVU

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.28
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal Starogorčićstručni savjetnik za oblast šumarstva i lovstva033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje radova u šumarstvu, u pogledu angažovanih stručnih lica, radnika kao i u pogledu opreme za izvođenje radova.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o šumama Kantona Sarajevo, član 17. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 5/13); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu, član 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 9/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta
Kontakt telefon-fax

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o registraciji djelatnostiOpćinski sud ili nadležna općinska službaOvjerena kopija
Potvrda Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje o registrovanim zaposlenicima-osiguranicimaZavod za PIO/MIOOriginal ili ovjerena kopija
Diplome za stručna lica o završenom šumarskom ili građevinskom fakultetu, ili srednjoj šumarskoj-građevinskoj školiŠumarski ili građevinski fakultet, ili srednja šumarska-građevinska školaOvjerena kopija
Dokaz o vlasništvu sredstava za radInventurna lista podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o tehničkoj ispravnosti sredstava za radNadležna ovlaštena institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o upisu u registar poreskih obaveza JIBNadležna poreska upravaKopija
Dokaz o osposobljenosti uposlenih o zaštiti na radu i zaštiti od požaraNadležna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o osposobljenosti radnika za rukovanje mehanizacijomNadležna ovlaštena institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.Trajno
Komentar: 
Obrazac se podnosi pismeno – u slobodnoj formi.
Obrazac: