OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ -GLJIVARSKA PROIZVODNJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.46
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mušan Vatrićšef odjeljenja033 762 750musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – biljna proizvodnja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo, član 12. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/12 i 15/13); Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčane podsticaje , članovi 8. i 31. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 21/13 i 39/14); Odluka o iznosima novčanih podsticaja,minimalnim uslovima za početak proizvodnje,minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2015.god., II (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 22/15);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime za fizičko lice – Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta – prebivališta
Općina
Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva
Kontakt telefon
Lokalitet i općina proizvodnje
ID ili PDV – JMB
Navesti vrstu podsticaja za koju se podnosi zahtjev
Koji put se podnosi zahtjev
Koje godine je prethodno podnešen (ako je)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Potvrda o upisu u registar gazdinstava i klijenataOpćinaKopijaTransakcijski račun pribavljati u formi kopije, ovjerene pečatom pravnog lica, a u formi kopije za fizička lica.
Prijava o prebivalištuCIPSOriginal ili ovjerena kopija
Faktura i fiskalni račun o kupovini komposta za svaki proizvodni ciklusPodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal ili ovjerena kopija
Fitopatološki nalaz za kompostFitopatološka inspekcijaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o izvršenoj uplati po računu o kupoviniPodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal ili ovjerena kopija
Transakcijski računBankaKopija
Rješenje o registrovanoj djelatnostiSudski registar ili nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o izmirenim poreskim obavezama, a za novoregistrovano pravno i fizičko lice potvrda sa stanjem izmirenih poreskih obaveza ne starija od 3 mjesecaPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
TaksaKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokVaženje
30 danaJednokratno