ODOBRENJE ZA IZRADU VETERINARSKIH OZNAKA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.13
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjediti da registrirani objekti za klanje životinja koriste odobrene žigove i oznake.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, član 17. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 16. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog porijekla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka, članovi 1. i 38. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 82/09, 75/13);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
ta8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta – prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o ispunjavanju veterinarsko- zdravstvenih uvjeta /Registracija objektaMinistarstvo privrede KSKopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaZakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.2 godine
Obrazac: