PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo privrede
Šifra postupka: 
MP.KM.01
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Slobodan pristup informacijama koje se nalaze u posjedu Ministarstva finansija KS, transparentnost trošenja javnih prihoda kao i radi ostvarenja i zaštite prava podnosioca zahtjeva”
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, član. 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, član 11. i 14. (“Službene novine FBiH”, broj: 32/01 i 48/11); Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3. (“Službene novine FBiH”, broj: : 57/01, 48/11); Vodić za pristup informacijama, tačka VII. (Od novembra 2005.godine);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanjaCijena troškova umnožavanja zahtjevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi: 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentacijuVr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 1801001338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / Naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUPNa uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Pošta/bankaOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
8 danaZakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana.Trajno
Obrazac: