UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.40
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ljubica Livaja Mitrović i Mušan VatrićŠef Odjeljenja za poljoprivredu - Stručni savjetnik za biljnu proizvodnju i poljoprivredno zemljište033 562 141 i 033 562 282ljubica.livaja@mp.ks.ba i musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, član 1. (“Službene novine FBiH” broj: 55/01); Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala., član 9., 10., 11. i 12. (“Službene novine FBiH” broj:5/03); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja i preduzeća koje se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije prostorija, član 1. (“Službeni list SFRJ”);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o upisu u sudski registarRegistar SudaOriginal ili ovjerena kopijaOriginal
Zenljišno-knjižni izvadakOpćinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže potrebnom mehanizacijom za proizvodnju sjemena- Ugovor o kupoprodajiPodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže skladišnim prostorom koji je u vlasništvu ili zakupuOpćinski sud ili stranke (za ugovor)Original ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta stepena i vrste stručne spreme-diploma o završenom šumarskom fakultetu ili fakultetu hortikulture za zaposlenika koji vodi proizvodnjuObrazovna ustanovaOvjerena kopija
Dokaz o radnom iskustvu uposlenika koji vodi proizvodnjuZavod za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog planaNadležna općinska služba- katastarOriginal
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton Sarajevo

Ostale informacije

RokObavještenje
30 dana Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: