OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.15
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 282aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provođenje postupka o utvrđivanju uslova za osnivanje veterinarskih organizacija u skladu sa članom 82. i 92. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine FBiH", broj 46/00) i Pravilnika o uslovima za osnivanje I obavljanje veterinarske djelatnosti i način dodjele područja djelatnosti ("Službene novine FBiH", broj 5/16( i njihov upis u registar
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, član 62. ("Službeni glasnik BiH", broj:34/02) Zakon o veterinarstvu, član 82. ("Službene novine F BiH", broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, čllan 200. ("Službene novine F BiH", broj: 2/98 i 48/99); Pravilnika o uslovima za osnivanje I obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelatnosti (*Službene novine F BiH", broj 5/16)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Ugovor o korištenju objektaPodnosilac zahtjeva/vlasnikKopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike i samostalne veterinarske prakse
Odluka o osnivanjuPodnosilac zahtjeva/vlasnikOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja stanice i klinike vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Mišljenje o opravdanosti osnivanja veterinarske stanice ili klinikeVeterinarska komora Federacije BiHOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice ili klinike
Rješenje o upisu u sudski registarNadležni sudOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice ili klinike
Popis poslova iz člana 91. Zakona koje veterinarska organizacija namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike, veterinarske ustanove i veterinarske službe; vrijedi isto i za veterinarskoh tehničara
Grafički prikaz rasporeda prostorija i komunikacije između pojedinih radnih, pomoćnih i sanitarnih prostorijaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanjaveterinarske ustanove, vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Uvjerenje o državljanstvu BiHOpćinaOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje tri godineZavod za zapošljavanjeOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Dokaz o radnom stažu/angažmanuPIO/MIO ili PoreznaOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Uvjerenje o položenom stručnom ispituFMPVŠOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Ovjerenu izjavu da pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom drugog nadležnog organ nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova veterinarske djelatnostiNadležni sudOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Odobrenje za samostalan rad (licencu)Federalna veterinarska komoraOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Grafički prikaz objektaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Popis poslova iz člana 109. Zakona koje veterinarska služba namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOrginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske službe
Dokaz o plačenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOrginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobođena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama, "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01, 22/02, 10/05, 26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobađanju od plaćanja istih5 godina
Obrazac: