RJEŠENJA O UPISU U REGISTAR VETERINARSKIH ORGANIZACIJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.15
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Upis u registar veterinarskih organizacija
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu, član 82. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova, član 35. (“Službene novine FBiH”, broj: 06/03 i 49/07);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Sistematizacija i raspodjela radnih mjestaPodnosilac zahtjevaKopija
Ispis iz sudskog registraOpćinski sudKopija
Upotrebna dozvola sa tlocrtom objektaNadležna općinska službaKopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaZa pregled i potpunost zahtjeva 3 dana.Zakonski rok za rješavanje 15 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.5 godina
Obrazac: