OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – ANIMALNA PROIZVODNJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.34
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mušan Vatrićšef odjeljenja033 762 750musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na federalnu novčanu podršku – animalna proizvodnja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakona o novčanim podrškama i ruralnom razvoju, član 10. (“Službene novine FBiH”, broj: 42/10); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, 3., 5. i 26.-39. (“Službene novine FBiH”, broj: 60/14 i 75/14); Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu” utvrđenih proračunom Federacije BIH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, I (“Službene novine FBiH”, broj: 54/15);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime za fizičko lice – Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta – prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lista korištenjaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda A/1-17Veterinarska stanicaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o utvrđenoj gravidnosti životinjaVeterinarska stanicaOriginal ili ovjerena kopija
Pasoši životinjaVeterinarska stanicaKopija
Izjava klijenta sa navedenim ušnim markicima životinjaOpćina/notarOvjerena kopija
Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinjaVeterinarska stanicaOvjerena kopija
C obrazac o prijavi kretanja životinjaVeterinarska stanicaKopija
Otkupni blokoviOtkupljivačOriginal ili ovjerena kopija
Fakture sa fiskalnim računimaProdajno liceOvjerena kopija
Potvrda o upisu u jedinstveni registar životinja (ovce i koze)Agromediteranski zavod MostarOvjerena kopija
TaksaKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaZakonski rok rješavanja 60 dana.
Obrazac: