SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.22
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal StarogorčićPomoćnik ministra033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Ednar IdrizŠef za pravne poslove033 562 188ednar.idriz@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za proizvodnju sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, član 10. (“Službene novine FBiH” broj: 71/05 i 8/10); Zakon o upravnom postupku, članovi 200. i 202. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99 i 61/22);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon-fax

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sud u SarajevuOvjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišno knjižni ured Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju potrebne opreme u tehnološkom procesu proizvodnje i sakupljanja sjemena šumskih i i hortikulturnih vrsta drveća i grmljaIzvod iz inventurne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju potrebne opreme u tehnološkom procesu proizvodnje i sakupljanja sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmljaIzvod iz inventurne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže skladišnim prostorom za smještaj, čuvanja i pakiranje dorađenog ili nedorađenog sjemenaIzvod iz inventurne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stalno uposlenim licima sa VII stepenom stručne spreme koja vode proizvodnjuObrazac JS 3100 ovjeren od Porezne upraveOriginal ili ovjerena kopija
potvrda o radnom stažu za stručna lica sa VII stepenom stručne spremePoslodavacOriginal
Dokaz da ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitzu radnog prostora i zaposlenih koji u njemu radeOvlaštena institucija za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizacijuOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu (ako je u pitanju zakup)Poslodavac zahtjeva/ugovorene straneOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksiTaksene markiceOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 dana Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih2 godine
Obrazac: