OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.06
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović AladinŠef odjeljenja za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 282aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provođenje postupka o utvrđivanju uslova za osnivanje veterinarskih organizacija u skladu sa članom 82. i 92. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine FBiH", broj: 46/00); Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načina dodjele područja djelatnosti ("Službene novine FBiH" broj: 5/16) i njihov upis u registar.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, član 62. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 82. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova, poglavlje II (“Službene novine FBiH”, broj: 06/03 i 49/07);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili fizičkog kod obrtnika
Adresa i mjesto sjedišta ili prebivališta
Kontakt telefon
Vrsta veterinarske organizacije
Mjesto sjedišta
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Ugovor o korištenju objektaPodnosilac zahtjeva/vlasnikKopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike i samostalne veterinarske prakse
Odluka o osnivanjuPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike; vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Mišljenje o opravdanosti osnivanja veterinarske stanice ili klinikeVeterinarske komore Federacije BiHOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike
Rješenje o upisu u sudski registarNadlažni sudOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike
Popis poslova iz člana 91. Zakona koje veterinarska organizacija namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike,veterinarske ustanove i veterinarske službe; vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Grafički prikaz rasporeda prostorija i komunikacija između pojedinih radnih, pomoćnih i sanitarnih prostorijaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske ustanove; vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Grafički prikaz rasporeda prostorija i komunikacija između pojedinih radnih, pomoćnih i sanitarnih prostorijaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske ustanove
Saglasnost osnivača na Statut veterinarske ustanovePodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Popis poslova iz čl. 96., 97. i 98. Zakona koje veterinarska ustanova namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Uvjerenje o državljanstvu BiHOpćinaOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje tri godineZavod za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Kopija radne knjižicePodnosilac zahtjeva/vlasniOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Uvjerenje o položenom stručnom ispituNadležna institucijaOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Ovjerenu izjavu da pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom drugog nadležnog organa nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova veterinarske djelatnostiNadležni sudOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Odobrenje za samostalan rad (licencu)Nadležna institucijaOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Grafički prikaz objektaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopija
Popis poslova iz člana 109. Zakona koje veterinarska služba namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.5 godina
Obrazac: