Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra obrasca:
MP.SPVŠ.06

Predmet: OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR


____________________________________________________________________________________________
Naziv pravnog lica ili fizičkog kod obrtnika


____________________________________________________________________________________________
Adresa i mjesto sjedišta ili prebivališta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Vrsta veterinarske organizacije


____________________________________________________________________________________________
Mjesto sjedišta


____________________________________________________________________________________________
Općina

OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Ugovor o korištenju objektaPodnosilac zahtjeva/vlasnikKopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike i samostalne veterinarske prakse
Odluka o osnivanjuPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike; vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Mišljenje o opravdanosti osnivanja veterinarske stanice ili klinikeVeterinarske komore Federacije BiHOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike
Rješenje o upisu u sudski registarNadlažni sudOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike
Popis poslova iz člana 91. Zakona koje veterinarska organizacija namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske stanice i klinike,veterinarske ustanove i veterinarske službe; vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Grafički prikaz rasporeda prostorija i komunikacija između pojedinih radnih, pomoćnih i sanitarnih prostorijaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske ustanove; vrijedi isto i za veterinarskog tehničara
Grafički prikaz rasporeda prostorija i komunikacija između pojedinih radnih, pomoćnih i sanitarnih prostorijaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja veterinarske ustanove
Saglasnost osnivača na Statut veterinarske ustanovePodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Popis poslova iz čl. 96., 97. i 98. Zakona koje veterinarska ustanova namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Uvjerenje o državljanstvu BiHOpćinaOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje tri godineZavod za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Kopija radne knjižicePodnosilac zahtjeva/vlasniOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Uvjerenje o položenom stručnom ispituNadležna institucijaOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Ovjerenu izjavu da pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom drugog nadležnog organa nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova veterinarske djelatnostiNadležni sudOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Odobrenje za samostalan rad (licencu)Nadležna institucijaOriginal ili ovjerena kopijaU slučaju osnivanja samostalne veterinarske prakse
Grafički prikaz objektaPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopija
Popis poslova iz člana 109. Zakona koje veterinarska služba namjerava obavljatiPodnosilac zahtjeva/vlasnikOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.5 godina