RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.16
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović AladinNačelnik Odjeljenja za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 282aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Adis MukačaStručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 141adis.mukaca@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provođenje postupka o utvrđivanju usklađenosti sa propisima veterinarsko-zdravstvenim uslovima u pogledu lokacije za objekte iz člana 19. stav 1. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine F BiH", broj 46/00) a to su objekti za klanje životinja, rasijecanje i obradu mesa, mesa divljači, riba, rakova, školjka, puževa i žaba koji su namjenjeni javnoj potrošnji, preradu mesa, mesa divljači, riba, mlijeka, jaja, meda i ostalih proizvoda životinjskog podrijekla namjenjenih za ishranu ljudi putem javne potrošnje; hlađenja, zamrzavanje i/ili uskladištenje navedenih proizvoda. Utvrđivanje ispunjenosti propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova za objekte iz člana 19. stav. 1. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine F BiH", broj 46/00) i odobravanje djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30. i 31. ("Službeni glasnik BiH", broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 19. ("Službeni glasnik BiH", broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. ("Službene novine F BiH", broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik veterinarsko zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla, članovi 6. i 18. ("Službene novine F BiH", broj: 22/13); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi 6. i 9. ("Službene novine F BiH", broj: 70/12 i 8/14); Pravilnik o higijeni hzrane, članovi 4.-16. ("Službeni glasnik BiH", broj: 4/13); Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla, ("Službeni glasnik", broj: 103/12)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Namjena objekta
Mjesto objekta
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička dozvolaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Tlocrt objektaProjektantska kućaKopija
Tehničko tehnološki projekatProjektantska kuća ili stručno liceKopija
Rješenje o sudskoj registraciji firmeOpćinski sudKopija
Rješenje o osnivanju obrtaNadležna općinska službaKopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: