RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.16
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjediti da objekti za: klanje životinja; rasjecanje i obradu mesa, mesa divljači, ribe, rakove, školjke, puževe i žabe namjenjeni javnoj potrošnji; prerada mesa, mesa divljaći, ribe, mlijeka, jaja, meda i drugih proizvoda namjenjenih ishrani ljudi putem javne potrošnje; hlađenje; zamrzavanje, i/ili uskladištenje, te prodaju istih, budu odobreni u skladu sa propisanom procedurom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30. i 31. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 18. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla, članovi 6.-18. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi 6. i 9. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/12 i 8/14); Pravilnik o higijeni hrane, članovi 4.-16. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 4/13); Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla, III (“Službeni glasnik BiH”, broj: 103/12 )

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Namjena objekta
Mjesto objekta
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička dozvolaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Tlocrt objektaProjektantska kućaKopija
Tehničko tehnološki projekatProjektantska kuća ili stručno liceKopija
Rješenje o sudskoj registraciji firmeOpćinski sudKopija
Rješenje o osnivanju obrtaNadležna općinska službaKopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: