IZDAVANJE ISKAZNICE ZA TURISTIČKOG VODIČA

Ministarstvo privredeDirekcija za turizam

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.DT.01
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Midzić Azrastručni savjetnik za studijsko-analitičke poslove033 562 133azra.midzic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje iskaznice turističkog vodiča u skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti i Pravilnikom o izdavanju iskaznice turističkog vodiča – evidencija izdatih iskaznica.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o turističkoj djelatnosti FBiH, član 33. (“Službene novine FBiH”, broj: 32/09); Pravilnik o izdavanju iskaznice turističkog vodiča, član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 30/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa na zahtjev za upis u upisnik turističkih vodiča i izdavanje iskaznice turističkog vodiča30 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 1801001338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Broj iskaznice
Područje (Kanton/Županija)
Strani jezik/Jezici

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Cerifikat o položenom stručnom ispitu za turističkog vodičaFederalno ministarstvo okoliša i turizmaKopija
Rješenje o odobravanju obavljanja djelatnosti usluga turističkog vodičaNadležni općinski organKopija
Dokaz o registraciji kod poreske uprave prema mjestu prebivalištaNadležna mjesna poreska upravaKopija
Lična kartaMUPNa uvid
Fotografija (28 mm x 32 mm)Podnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o uplati administrativne taksePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
10 danaZakonski rok rješavanja-30 dana.Trajno
Obrazac: