VETERINARSKO-ZDRAVSTVENA SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SAJMOVA, AUKCIJA, SMOTRI, IZLOŽBI, SPORTSKIH NATJECANJA, TRGOVINE I DRUGIH MANIFESTACIJA SA ŽIVOTINJAMA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.10
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjediti da održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja, trgovine i drugih manifestacija sa životinjama budu pod nadzorom veterinarske inspekcije radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, član 8. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu FBIH, članovi 28. i 29. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta ili prebivališta
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Lokalitet
Općina
Period održavanja manifestacije (datum i sat)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o davanju saglasnosti za lokalitet od strane vlasnika prostoraNadležna općinska služba/vlasnik lokalitetaKopija
Rješenje o registraciji firmeOpćinski sudKopija
Rješenje o obavljanju obrtničke djelatnostiNadležna općinska službaKopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Zakonski rok za rješavanje 15 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.Jednokratno, za vrijeme održavanja manifestacije.
Obrazac: