ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE I SIROVINE, MJEŠAONICE I OBJEKTE ZA USKLADIŠTENJE

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.04
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjediti da svi objekti budu odobreni u skladu sa propisanim uslovima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30. i 31. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 25. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje, članovi 14. i 16. (“Službene novine FBiH”, broj: 47/03 i 5/10); Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenje hrane za životinje, Sve odredbe (“Službeni glasnik BiH” broj: 15/13); Pravilnik o higijeni hrane, član 2.- 10. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 4/13); Pravilnik o uslovima koje moraju zadovoljavati farme i uslovi za zaštitu životinja na farmama, član 5. (“Službeni glasnik BiH” broj: 46/10 i 12/13); Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje , članovi 3.-7. (“Službene novine FBiH” broj: 47/03 i 05/10); Pravilnik o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije, članovi 1.-4. (“Službene novine FBiH” broj: 42/01 i 22/04); Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla , Sve odredbe (“Službeni glasnik BiH” broj: 27/05); Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla, Sve odredbe (“Službeni glasnik BiH” broj: 103/12)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Sudska registracija firmeOpćinski sudKopija
Građevinska dozvolaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Tlocrt objektaProjektantska kućaKopija
Rješenje o obrtničkoj djelatnostiNadležna općinska službaKopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.2 godine
Obrazac: