Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra obrasca:
MP.SPVŠ.04

Predmet: ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE I SIROVINE, MJEŠAONICE I OBJEKTE ZA USKLADIŠTENJE


____________________________________________________________________________________________
Naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE I SIROVINE, MJEŠAONICE I OBJEKTE ZA USKLADIŠTENJE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Sudska registracija firmeOpćinski sudKopija
Građevinska dozvolaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Tlocrt objektaProjektantska kućaKopija
Rješenje o obrtničkoj djelatnostiNadležna općinska službaKopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoKopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.2 godine