SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH RADOVA U PRIVATNIM ŠUMAMA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.30
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal StarogorčićPomoćnik ministra033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Ednar IdrizŠef odjeljenja za pravne poslove033 562 188ednar.idriz@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje stručnih radova u šumarstvu u pogledu angažovnih stručnih lica
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 i 61/22); Zakon o šumama Kantona Sarajevo, član 12. Stav (6) (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 5/13, 10/21 i 19/22); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu, član 11. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta
Kontakt telefon-fax

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu djelatnostiOpćinski sud ili nadležna općinska službaOvjerena kopija
Diplome stručnih lica o završenom šumarskom fakultetu ili srednjoj šumarskom školiŠumarski fakultet ili Srednja šumarska školaKopija
Dokaz o upisu u registar poreskih obveznika JIBPoreski uredKopija
Potvrda Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje o registrovanim zaposlenicima-osiguranicimaZavod za PIO/MIOOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o registrovanim zaposlenicima-osiguranicima sa VII stepenom stručne spreme koja vode proizvodnjuZavod za PIO/MIOKopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Potvrda o radnom stažu za stručna lica sa VII stepenom stručne spremePoslodavacOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu na 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Obrasci koji se tiču novčanih podsticaja su propisani Pravilnikom. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: