OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.08
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na naknadu štete u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, član 47. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 46. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje, članovi 2. i 3. (“Službene novine FBiH”, broj: 98/12); Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju u 2015 godini, poglavlje A – poglavlje M (“Službeni glasnik BiH”, broj: 24/15);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime vlasnika
JMBG/MB/ID broj
Adresa
Telefon
Opis štete

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Pasoš za životinjeVeterinarska stanicaKopija
Rješenje veterinarskog inspektora kojim se naređuje provođenje mjereVeterinarska inspekcijaKopija
Pozitivan laboratorijski nalaz dobijen pripisanom metodomOvlašteni dijagnostički laboratorijKopija
Zapisnik komisije o procjeni šteteMinistarstvo privrede KSKopija
Zapisnik komisije o neškodljivom uklanjanjuVeterinarska inspekcijaKopija
Transakcijski računBankaKopija
Potvrda o obilježavanjuAgromediteranski zavod Mostar / Agencija za obilježavanje životinja Banja LukaKopija
Potvrda o provođenju preventivnih/dijagnostičkih mjeraVeterinarska stanicaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 1 dan. Zakonski rok za rješavanje 60 dana.Jednokratno
Obrazac: