OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – ANIMALNA PROIZVODNJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.36
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mušan Vatrićšef odjeljenja033 762 750musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – animalna proizvodnja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo, član 10. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/12 i 15/13); Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčane podsticaje , član 6. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 21/13 i 39/14); Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2015.god., II (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 22/15); Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo , član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 19/10 i 41/12);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime za fizičko lice – Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta – prebivališta
Općina
ID ili PDV – JMBG
Kontakt telefon
Lokalitet i općina proizvodnje
Navesti vrstu podsticaja za koju se podnosi zahtjev
Koji put se podnosi zahtjev
Koje godine je prethodno podnešen (ako je)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Potvrda o upisu u registar gazdinstava i klijenataOpćinaKopijaIz tekuće godine
Prijava prebivalištaCIPSOriginal ili ovjerena kopijaTransakcijski račun pribavljati u formi kopije, ovjerene pečatom pravnog lica, a u formi kopije za fizička lica.
Potvrda o zdravstvenom nadzoru i stanju životinjaVeterinarska stanicaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o lokaciji objekta na obrascu A-12Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
TaksaKanton SarajevoOriginal
Transakcijski računBankaKopija
Potvrda o izmirenim poreskim obavezama, a novoregistrovano pravno i fizičko lice- potvrda sa stanjem izmirenih poreskih obaveza ne starija od 3 mjesecaPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaZakonski rok za rješavanje 60 dana. Preuzimanje obrasca za fizička lica <Preuzimanje obrasca za pravna lica>Jednokratno