PRODUŽENJE UGOVORA O KONCESIJI

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.12
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Produženje Ugovora o koncesiji pod uslovom potpuno ispunjenog koncesionog ugovora i na osnovu studije opravdanosti dodjele koncesije
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o koncesijama, član 22. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/11 i 15/13);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Studija opravdanosti dodjele koncesijePrivredno društvo koje ima potpisan ugovor o koncesiji ili koje je registrovano za izradu stručne dokumentacijeOvjerena kopija
Dokaz o potpunom ispunjenju ugovora o koncesijiPrivredno društvo koje ima potpisan ugovor o koncesiji i Ministarstvo finansija Kantona SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 15 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Period koji ne može biti duži od polovine prvobitno ugovoren
Obrazac: