ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE TRGOVINE, KONZERVIRANJA, OBRADE, PRERADE I SKLADIŠTENJA KOŽE I KRZNA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.12
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović AladinŠef odjeljenja za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 282aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivan je ispunjenosti propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova za objekte koji obavljaju poslove trgovine, konzerviranja, obrade i skladištenje kože i krzna.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30. i 31. ("Službeni glasnik BiH", broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 25. ("Službene novine FBiH", broj: 46/00); Zakona o upravnom postupku, član 200. ("Službene novine FBiH", broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla, članovi 8. i 9. ("Službene novine FBiH", broj: 22/13); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi 6. i 9. ("Službene novine FBiH", broj; 70/12 i 8/14); Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uslovima kojima moraju udovoljiti objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlake životinja, član 14. ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/02);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili naziv obrtničke djelatnosti
Adresa sjedišta ili prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Tehničko- tehnološki projekatProjektantski biro/ovlaštena stručna licaKopija
Građevinska dozvolaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Rješenje o registraciji privrednog društva/obrtaOpćinski sud/nadležni općinski organKopija
Tlocrt objektaProjektantska kućaKopija
Specifikacija tehnološke opreme sa glavnim karakteristikama i atestima za upotrebuPodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal
Detaljan prikaz mjera sanitarne zaštite objekta, opreme i proizvoda, s prilogom koji čini specifikacija svih sanitarnih uređaja koji su u funkciji sanitarne zaštite objektaPodnosilac zahtjeva/ovlašteno stručno liceOriginal
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.2 godine
Obrazac: